Niedziela 16 stycznia 

„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Maryja dbała, aby wszystko na weselu potoczyło się dobrze. Poprzez swoją obecność tam czuła się zobowiązana do troski o gości weselnych, ale także o dobre imię gospodarzy. Słysząc, jak Jezus odpowiada „czy to moja lub Twoja sprawa?”, kiedy mówi Mu o braku wina, nie unosi się, nie pokazuje, że przecież lepiej wie, że trzeba coś z tym zrobić. Maryja w tej sytuacji ukazuje nam wielowymiarową, niesamowitą postawę. Po pierwsze: z pokorą przyjmuje słowa Jezusa, choć nie zareagował On wprost na interwencję Maryi. Po drugie: „odpuszcza” to, co Ona sama uważa, na piedestale stawia Jezusa, Jemu pozostawia ostatnie słowo. Po trzecie: przekazuje innym naukę, by postępowali według tego, co powie im Pan. Te elementy idealnie łączą się w postawę uniżenia, pokory i bezgranicznego zaufania Bogu. Panie, naucz nas brać przykład z Maryi. Daj nam łaskę pokory i zaufania Tobie, byśmy we wszystkich naszych sprawach potrafili stawiać Ciebie na pierwszym miejscu.