Niedziela 17 listopada

„Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa.”

 

Jezus przygotowuje swoich wyznawców na czasy prześladowań oraz daje wskazówki, w jaki sposób przejść przez te wydarzenia. Patrząc na proces Jezusa przed Sanhedrynem oraz Piłatem możemy te doświadczenia postawić w mianowniku wszystkich innych procesów, które najczęściej po ukazaniu wiary danego wyznawcy kończyły jego męczeństwem. Jeśli jestem przywiązany do Chrystusa mocą wiary to każdy dzień staje się dla mnie okazją do dania świadectwa wobec tych, którzy nieraz wyszydzają nas z powodu wyznawanej wiary. To też jest cześć męczeństwa. Chrystus obiecał, iż ten kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Prośmy Jezusa o odwagę w naszym świadectwie, by ono rzeczywiście ukazywało moc Ducha Świętego.