Niedziela 18 września

„Żaden sługa nie może dwom panom służyć."
Jesteśmy bardzo zaradni, kiedy chodzi o nasze sprawy materialne. Gorzej jest, kiedy chodzi o naszą duszę. Mamonie poświęcamy tyle czasu, że braknie go na modlitwę, udział we Mszy św., spowiedzi. Dla Boga pozostaje jedynie skrawek naszego czasu. Chrystus stawia sprawę jasno – albo Bóg, albo Mamona. Obu panom służyć nie można. Przysłowie powiada: „Bogu świeczka, a diabłu ogarek”. Boże udziel łaski, abym palił świeczkę tylko Tobie.