Niedziela 19 Listopad

<<Dziękujcie Bogu za talenty, które daje>>

Bóg jest stwórcą, który nigdy nie opuszcza swojego stworzenia ,lecz nieustannie mu towarzyszy i obdarza łaską i mocą. Tylko On wie jaka droga życiowa jest najlepsza dla każdego z nas .W drodze tej towarzyszy niepostrzeżenie człowiekowi przez całe życie, na różne sposoby. Wyzwala w nas wypełnianie różnych zadań, abyśmy umieli wnosić w życie piękno , dobro, radość, prawdę, pokój i ład. Pan obdarza nas różnymi talentami , może w nierówny sposób jak patrzymy po ludzku , ale wie co komu i na ile jest potrzebne na daną chwilę . Talenty to nie tylko uzdolnienia . W Izraelu talent był też jednostką monetarną wynoszącą 34kg. Srebra , którą się wszyscy posługiwali. Dary naturalne, nasze osobiste otrzymane od Boga nie mają żadnej wartości materialnej. Mamy je za darmo , tylko musimy o nie dbać i je rozwijać , bo inaczej zaniedbane zniknął . Każdy z nas otrzymał jakiś talent i od nas zależy w jaki sposób go wykorzystamy .

Talenty są jak kwiaty potrzebują czasu aby się rozwinąć i cieszyć ludzkie oko . Podlewajmy je bo zwiędnął.