Niedziela 19 Luty

<<Miłuj nieprzyjaciół >>

Lekcję której udziela nam Bóg na dzisiejszej eucharystii moglibyśmy podsumować jednym zdaniem ,”Przecież ja to wszystko wiem '”. Jezus bardzo mocno nawiązuje do przykazania miłości bliźniego , ale my tak często w swoim życiu chcemy się kierować prawem odwetu. W ten sposób zło zbiera swoje żniwo. Nie zmniejszają się ludzkie cierpienia,ale rozrastają się w nieskończoność. Dlatego Jezus prosi ciągle , abyśmy przebaczali naszym przeciwnikom ,aby tę falę nienawiści zatrzymać. Musimy ciągle pracować nad sobą , aby nie pozwolić rozwijać się złu .Pan mówi: świętymi bądźcie bo ja jestem święty, bądźcie doskonali jak doskonały jest wasz Ojciec w niebie. I zdawałoby się że to takie proste , a jednak gdzieś się gubimy. Bóg powołuje nas i wzywa do świętości więc dążmy do niej . Miłujmy Boga i bliźniego, upominajmy grzeszących,przebaczajmy winowajcom,bądźmy cierpliwi i życzliwi. Popatrzmy czy tak postępujemy. Nie chodzi bowiem o wiedzę tylko o nasze czyny . Prośmy Jezusa byśmy umieli spełniać Jego naukę w czynach , według tego jaka jest wola Jego wobec nas.