Niedziela 19 maja

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.”

Duch Jezusa jest duchem pokoju, jedności, dobroci, miłości i miłosierdzia. Jest Duchem prawdy o nas samych i o Królestwie Bożym. Jego owoce to miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, uprzejmość i opanowanie. Jezus nazywa Ducha Świętego Parakletem, to znaczy kimś, kto w chwili zamętu staje przy człowieku, jak adwokat i przywraca orientację, pewność siebie i pokój serca. Nie zapominajmy jednak, że szatan jak lew ryczący, krąży nieustannie, szukając ofiary. Jego duch to duch wewnętrznie skłócony, duch niepokoju i nienawiści, prowadzący do ruiny i śmierci każdego kto padnie jego ofiarą. Pan Bóg daje wolność człowiekowi w stu procentach. Zdarza się, że człowiek zwraca się do złego ducha, który zaczyna nim kierować. Jeżeli ktoś przez kilkanaście lat był daleko od Pana Boga, złe duchy bardzo go ukształtowały. Chcąc się uwolnić, musi się powoli i systematycznie zwracać do Boga. Pan Bóg będzie mu pomagał, natomiast nie jest tak, że wkroczy w jego życie i powie: „Ja za ciebie to zrobię”. Swoimi rękami musisz zasypać to, co odkopałeś. Pan Bóg będzie dawał łaskę, będzie prowadził, stawiał rożne osoby na drodze. Trzeba jednak wiedzieć, że w momencie, gdy człowiek zaczyna się nawracać, złe duchy robią wszystko, żeby go do tego zniechęcić. Człowiek, który zwraca się do Pana Boga, zaczyna żyć Sakramentami, staje się zniechęcający dla demonów i śmieszny dla niektórych ludzi ze swojego środowiska. Toczy się walka duchowa o duszę człowieka.„Zło dobrem zwyciężaj!” Jeśli grzech odrywa nas od Boga i oddaje pod panowanie złego ducha, to nasze wyzwolenie i bezpieczeństwo polega na zjednoczeniu się ze Stwórcą. Uciekajmy się do Jezusa, bo tylko On pokonał szatana i tylko w Nim jest nasza siła, nasze Zbawienie. Uciekajmy się do Jego Przenajświętszej Krwi, mocą której nas wykupił i poprzez którą ma moc nas oczyścić z grzechu i ochronić jak tarczą przed wszelkimi atakami nieprzyjaciela.