„Weźmijcie Ducha Świętego!”.

 

Bóg obficie wylał na nas łaskę w darze odkupienia dokonanym przez Jezusa oraz w darze uświęcenia prowadzonym przez Ducha Świętego. To dzięki Jego mocy mogę wyznawać Jezusa jako swojego Pana i Zbawcę. Na ile jestem otwarty na działanie Ducha Świętego, na tyle mogę głosić radosną nowinę, iż jedynym Panem rzeczywistości mojego życia jest Jezus Chrystus. To Duch Święty uzdalnia mnie do miłości, jako daru z samego siebie dla bliźniego, jak tego przykład dał sam Zbawiciel. Duchu Święty, daj nam szczęście bez miary!