Niedziela 19 stycznia

“Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.

 

Jan wie kim sam jest, lecz także wie kim jest Bóg. Odkrywa w Chrystusie Boga, który bierze na siebie grzech świata i grzech każdego człowieka. Jan daje świadectwo, a czy my potrafimy rozpoznać Jezusa wychodzącego nam naprzeciw? Boże, spraw abyśmy codziennie wyznawali Ciebie jako Syna Bożego, naszego Pana i Zbawiciela.