„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie„


Jezus kocha nas nieustannie i chce byśmy się do Niego zbliżali, wciąż na nas czeka. Zaczyna się Adwent, doskonały czas na odnowienie relacji z Bogiem. Czas pracy nad tym, by nasze życie stawało się nieustającą modlitwą, a modlitwa była tęsknotą i pragnieniem Boga. Gdy oddamy Mu swój czas, On odda nam siebie i pomoże w pełnieniu Jego woli, odkryciu Miłości i radości życia.