Niedziela 2 lutego

„Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.”

Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas, w łasce sakramentu Chrztu Świętego, otrzymał także możliwość wzrastania w mocy Bożej? Nasze życie jest dla nas najpiękniejszym zadaniem, jakie mamy wypełnić. Mamy ogromny dar od Boga, Ducha Świętego, którym nas namaścił, byśmy mogli przyjmować mądrość Bożą. Jest to największą łaską, jaka i na nas spoczywa, dana od kochającego Ojca. Jednak nie jest to dar narzucony nam – otrzymaliśmy także wolność, w której możemy po tę Bożą mądrość sięgać. Dziś, w Święto ofiarowania Pańskiego, zechciejmy Jemu ofiarować nas samych, nasz czas, który z resztą On sam nam daje. Paradoks miłości – dając Bogu, czy to czas, czy ofiarowanie siebie przez pomoc innym, otrzymujemy znacznie więcej. Panie, obdarz nas darami Ducha Świętego i łaskami potrzebnymi do wypełniania Twojej woli w naszym życiu.