Niedziela 20 października

„Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać (…)”.

…czyli nam Jezus mówi dzisiaj, byśmy się modlili i nie ustawali. Może przez wzgląd na sytuację, w jakiej się znajdujemy, budzi się w nas odpowiedź „po co? przecież tyle czasu już proszę…”. Ale modlitwa, to rozmowa z Jezusem, trwanie w Jego obecności. Niezależnie, czy rozumiemy to, co się aktualnie w naszym życiu dzieje, trwanie w Bożej obecności otwiera nas na przyjmowanie natchnień od Boga i na przyjęcie rozwiązań, których sami byśmy nie wybrali. Co więcej – może przygotowuje na przetrwanie trudu, który choć wydaje się bardzo ciężki, nie jest ponad nasze siły i Bóg przez niego może chce wydać w naszym sercu piękne owoce, „podlewane” łaską pokory, głębokiej ufności Bogu i duchowej mądrości. Ufaj Bogu. Panie, przymnóż nam wiary. Napełnij łaską wierności Tobie, byśmy potrafili trwać w jedności z Tobą.