Niedziela 20 października

„A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”

 

Modlitwa zanoszona do Boga, której towarzyszy ubogie i pełne zawierzenia serce, jest tak ujmująca, że Bóg z miłością spogląda na taką duszę. Człowiek świadomy swojej kruchości oraz dużego zagrożenia ze strony przeciwnika – diabła, prosi o obronę przed największym niebezpieczeństwem dla jego duszy. Dlatego każdego dnia warto w pełni oddawać się Bogu w modlitwie i zawierzeniu, by w naszym życiu mogła się wypełnić wola Boża, na miarę naszej wiary.