Niedziela 21 kwietnia 

 

”Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.”

 

Pan Jezus zna twoje potrzeby. Wie, co dla ciebie jest najlepsze. Zdarza się, że nie pokrywa się to z naszymi pomysłami, albo realizacja prośby odwleka się bardzo w czasie. Dlaczego Pan Jezus nie spełnia tych próśb? Być może, „owieczko”, chcesz dobrej relacji z „wilkiem”, a to się nie udaje, ale bardzo chcesz, żeby było wszystko dobrze, modlisz się o to, a to jest w tym momencie dla ciebie niszczące, a „wilk” nie jest w stanie zmienić się teraz w „owieczkę”. Dobry Pasterz wygania wilka, jeżeli to nie skutkuje, a owca podchodzi, pozwala na lekkie zadrapania, żeby owca wiedziała, że to nie jest naturalna relacja. Może też owieczka idzie na nieswoje pastwisko i „podkrada” trawę, bo wydaje jej się lepsza i potrzebna. Jednocześnie znowu pcha się w kłopoty… Konfrontujmy na modlitwie nasze pragnienia z pragnieniami Jezusa. Zaufajmy Mu. Dobry Pasterz widzi dalej i ciebie zna lepiej niż ty sam.