„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne.”

W dobie wielu nauczycieli, wątpliwych autorytetów i zatroskanych o „dobro” człowieka doradców oferujących łatwe i szybkie rozwiązania problemów, Jezus nie przestaje głosić orędzia zbawienia. Jak często słuchamy głosu Mistrza z Nazaretu? Czy różnego rodzaju odgłosy świata nie zagłuszają w nas głosu Zbawiciela obecnej w Piśmie Świętym? Dobry Pasterz nie przestanie szukać, wołać swych owiec, gdy one odchodzą od Niego. Jesteśmy wyjątkowymi owcami w Jego owczarni. Niech w naszych sercach rozbrzmiewa echo głosu Pana!