PAPIEŻ FUNDAMENTEM JEDNOŚCI

1. Jezus obiecuje Piotrowi, te będzie On skata, na. której zbuduje swój Kościół.


Ewangelia z dzisiejszej Mszy świętej1 przedstawia Jezusa wraz z Jego uczniami przebywających w Cezarei Filipowej. Przybyli w te strony po opuszczeniu Betsaidy i wyruszeniu na północ wzdłuż wschodniego brzegu jeziora. Podczas drogi Jezus pyta Apostołów: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A gdy przedstawili już oni opinie różnych ludzi, Jezus pyta ich wprost: A wy m kogo Mnie uważacie? „Każdy z nas – mówi papież Jan Paweł II – doszedł do takiego momentu, kiedy mówiąc o Jezusie nie mógł już powtarzać tego, co mówią inni. I trzeba wówczas powiedzieć, co ty sam myślisz, a nie przytaczać jakąś opinię; trzeba dać świadectwo i pójść aż do końca w tym, czego to zaangażowanie wymaga. Najlepszymi przyjaciółmi, uczniami i Apostołami Chrystusa byli zawsze ci, którzy pewnego dnia usłyszeli w sercu ostateczne, nieuniknione pytanie, wobec którego wszystkie inne stają się drugorzędne i wtórne: «A dla ciebie – kim jestem? „Życie, przeznaczenie, historia obecna i przyszła młodego człowieka zależą od odpowiedzi -jasnej, szczerej, bez ogólników i wykrętów -jakiej udzieli on na to pytanie.

To pytanie skierowane do wszystkich, którzy idą za Chrystusem, znajduje wyraźny oddźwięk w sercu Piotra, który poruszony szczególną łaską odpowiada: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Jezus nazywa go błogosławionym dzięki tej odpowiedzi pełnej prawdy, w której otwarcie wyznaje on wiarę w bóstwo Tego, w którego towarzystwie przebywa od wielu miesięcy. Moment ten wybrał Chrystus, by przekazać Piotrowi, że to on obejmie Prymat nad całym Kościołem: Otóż i Ja . tobie powiadam: Ty jesteś Piotr-Opoka i na tej Opoce zbuduje mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.

Piotr będzie opoką, mocnym fundamentem, na którym Chrystus zbuduje swój Kościół tak, aby żadna potęga nie mogła go zniszczyć. I również sam Pan chciał, żeby Kościół ten codziennie był wspierany i broniony, z czcią, miłością i modlitwą przez wszystkich chrześcijan. Jak wygląda nasza codzienna modlitwa za osobę i intencje Papieża? Wielka jest jego odpowiedzialność i nie możemy pozostawić go samego. Jeśli pragniemy być bardziej zjednoczeni z Chrystusem, musimy najpierw być zjednoczeni z tym, który Go zastępuje na ziemi. „Niech codzienna pamięć o wielkim ciężarze, jaki spoczywa na Papieżu i na biskupach, zobowiązuje cię do czcze¬nia ich i kochania miłością prawdziwą oraz do wspomagania ich twą modlitwą.