Niedziela 22 października

„Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.”

Odpowiedź Jezusa zaszła w pięty uczniom faryzeuszy. Nie przewidzieli takiego rozwiązania trudnej sztuczki słownej. Właśnie, bo Jezus przejrzał ich serca i myśli. To, co siedzi w sercu człowieka to jego przewrotność względem Boga i bliźniego. Ale tak nie było od początku. Ostatnie słowa Jezusa pokazują pierwotny zamysł Boży, Jego plan względem nas. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boży, tak jak to podaje autor Księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1, 27). Już od samego początku nosimy podobieństwo do Boga jako naszego Ojca. Rzeczy materialne mają swoją wartość i przynależą do swoich właścicieli, a ludzie? Właśnie wszyscy przynależą do Boga przez Chrystusa, tak jak to opisuje św. Paweł: „czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.” (1Kor 22-23). W tej perspektywie możemy zupełnie dać sobie spokój z wszelkim pragnieniem zdobywania poważania u innych, skoro wiemy i doświadczamy, że jesteśmy najbardziej sobą w szczerym oddaniu się naszemu Bogu – Ojcu. Szukanie uznania u ludzi, którzy coś znaczą i mają jakąś władzę jest raczej oznaką braku dobrej relacji z Bogiem, w której brakuje zaufania i pełnego oddania. Bóg jest spełnieniem wszystkich tych pragnień, tęsknot, marzeń, które nosimy w sercu, a które przez grzech chcemy zaspokajać poza Nim, zazwyczaj w rzeczach materialnych. Jesteśmy stworzeni na obraz Boży, a więc posiadamy w sobie tak ogromną przestrzeń, którą może zaspokoić tylko sam Bóg. Z tego względu warto oddawać Bogu to, co boskie, a więc nas samych – naszego ducha, serce, umysł, wolę, pamięć, wyobraźnię, uczucia, wszelkie decyzje, aby Bóg w tym wszystkim działał! Duchu Święty, ukaż nam piękno naszego bycia dziećmi Bożymi, świątyniami, w których mieszka sam Bóg, aby On był w nas wszystkim!