Niedziela 22 czerwca

„Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!”

 

Wyznając wiarę w Jezusa, otrzymując dary Ducha Świętego jesteśmy wyposażeni w miłość i odwagę, by świadczyć życiem i słowami o jedynym Zbawicielu świata. Czerpiąc obficie naukę z Ewangelii sami stajemy się zwiastunami Dobrej Nowiny o Bogu zakochanym w człowieku aż do tego stopnia, że posłał na świat Syna Swego i rozpiął Go na krzyżu oraz powołał do życia, by nikt nie zginął, ale miał życie wieczne w Bogu. To jest najlepsza oferta jaką każdy wierzący może „sprzedać” wątpiącym i niewierzącym. Duchu Święty, działaj i mów przez nasze usta, pomagaj przez nasze ręce, prowadź nas do braci i sióstr przez nasze nogi, kochaj w naszym sercu na wieki!