Niedziela 23 Kwietnia

<<Poznali Go przy łamaniu chleba>>

Liturgia okresu Wielkanocy kieruje nas kub przeżywaniu radości paschalnej. Pascha Jezusa staje się dla nas bramą do życia wiecznego, jeżeli odpowiemy na Boże zaproszenie. Bóg do niczego nas nie przymusza, bo istota miłości kochać i przyjmować miłość w wolności. Zmartwychwstały Chrystus towarzyszy rozgoryczonym uczniom , o czym mówi na liturgia . Oni jednak nie rozpoznają idącego z nimi Jezusa. Użalają się nad tym co się stało w Jerozolimie. Pan wykłada im pisma , ale oczy ich są na uwięzi. Uzdrowienie przychodzi podczas łamania chleba , przez słowo Pana. Serca ich zaczynają pałać miłością do Pana . A jak jest z nami ? W każdej Eucharystii Jezus przychodzi do nas najpierw w słowie , a potem w swoim ciele ., aby nas otwierało i kształtowało. Pan nigdy nie odstępuje od nas, tylko cierpliwie czeka , gdy z wyrzutem mówimy do Niego „a myśmy się spodziewali”. Jak często tak mówimy. Gdy tylko czegoś nam brakuje, albo coś nie po naszej myśli. Poprośmy Pana o wiarę nadzieję i miłość. Jedzmy do syta ze stołu pańskiego, aby nasze oczy były zawsze otwarte i widziały jak Pan łamie chleb.