Niedziela 23 lipca

 

„Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata”

 

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus posługuje się przypowieściami. Obrazowo opowiada o zbawieniu, grzechu i końcu świata. Tłumaczy później Apostołom co to oznacza. Pan Jezus chce mówić też do ciebie. Szukaj z Nim kontaktu, pytaj jeśli nie rozumiesz. Nie dajmy się zrobić chwastem, bądźmy jak zboże, dajmy plon jak najlepszy. Mamy uczy, więc słuchajmy, bo do każdego w indywidualny sposób Pan chce mówić. Prośmy o Ducha Świętego, aby otworzył nasze uszy.