Niedziela 23 października

„Kto się uniża, będzie wywyższony.”

Nie bójmy się pokory. Nasz Bóg jest Tym, który za dobro wynagradza i jednocześnie jest wszechwiedzący i sprawiedliwy. Wszyscy wokół nie muszą widzieć naszej chwały, kłaniać nam się, bo robimy coś dobrego. Pochwały i docenienie naszych starań są budujące, ale za bardzo cienką granicą czai się pycha. Pytajmy siebie, co nam dają? Czy potrafimy, kiedy trzeba, pokornie stanąć w cieniu, odkładając na bok narcystyczne zapędy? Kiedy podejmujemy jakieś działanie, róbmy to z serca, nie dla słów uznania.
Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze, według serca Twego.