Niedziela 24 listopada

„Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju”.

 

Wybierając Jezusa za Króla, wybieramy życie w Jego królestwie, to jest udział w Jego zmartwychwstaniu. Chciejmy spojrzeć na Chrystusa nie tylko jako na Króla Wszechświata, ale przede wszystkim jako na swego Króla i Pana. Mocą Jego królestwa jest bezgraniczna miłość wyrażona całkowitym darem z siebie. Nasza postawa to wyraz dokonanego wyboru, albo budujemy królestwo miłości, albo królestwo nienawiści i niezgody. Zaufanie i Miłość doprowadzą nas do życia wiecznego. Jezu Ty jesteś Królem wieków, Tobie cześć i chwała na wieki!