Niedziela 24 maja

«Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego»

 

Jezus nas posyła, dając nam Ducha Świętego. Nie jest to tylko przywilej Apostołów, a współcześnie księży. Dziś, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, każdy z nas kto uwielbia Pana, otrzymuje tę łaskę. Ten dzisiejszy dzień jest  darem dla tych, którzy jeszcze nie przyjęli Ducha Świętego, nowym początkiem dla nich. A jednocześnie jest odnowieniem, przypomnieniem i utwierdzeniem łaski dla tych, którzy starają się każdego dnia otwierać na Jego działanie. Jeśli przez ostatni czas zapomniałeś o łasce, jaką obdarzył Cię Jezus, posyłając Ci Ducha, albo jeśli jeszcze nie odważyłeś się otworzyć na Jego działanie, bojąc się, że nie podołasz temu, co On może przez Ciebie dokonać, to właśnie dziś otrzymujesz nową kartę. Właśnie dziś zacznij od uwielbiania Pana, a Duch Święty spłynie na Ciebie i zaskoczy Cię pięknem Chwały Pana, tak iż sam będziesz chciał głosić Jego Święte Imię. Panie, uwielbiam Cię, Boże, Panie stworzenia. Mój Panie, poślij mi swojego Ducha, aby dodał mi odwagi, napełnij mnie radością i miłością, bym nie bał się głosić, że Ty jesteś Królem, Jedynym, Świętym, Potężnym i Wszechmocnym.