Niedziela 24 Marzec

<< Wjazd Jezusa do Jerozolimy >>

Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy zapowiada Jego mękę, śmierć, zmartwychwstanie i nadejście Królestwa Bożego. Bóg przychodzi by okazać Swoje Miłosierdzie. Sam wjazd do świętego miasta , słanie płaszczy, rzucanie gałązek oliwnych, śpiew hosanna jeżeli się w to zagłębimy nadaje sens naszej wierze. Proroctwo Zachariasza wypełnia się . Jezus wjeżdża jako Król. Król pokoju, prostoty, pokory. On niesie miłość i pokój i wyzwala od lęku i trosk. Głębia tego wydarzenia nie od razu dociera do uczniów , bo wszystko zapowiadało wielkie uwielbienie ich Mistrza. Gdy się wszystko wypełniło zrozumieli prawdę. Przeżyli szok , niektórzy zwątpili, lecz ta trudna droga Pana przyczyniła się do Jego Wywyższenia. Imię Pana stało się pełne majestatu. Zostało nam dane na wieczne czasy , że na Imię Pana zgina się każde kolano wszystkich istot jakie Pan stworzył w swoim zamyśl .Wszyscy uznają Jego boskość i jedno z Ojcem. Pan jest Bogiem jedynym i nie ma innego poza Nim. Jest naszą tarczą i Chwałą .On mam głowę podnosi i odpowiada na nasze wołanie