Niedziela 25 czerwca


„Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą.”

 

Bóg w swej opatrzności troszczy się o każde swoje stworzenie. Troszczy się o każdy szczegół z naszego życia. Nawet o rzeczy tak nieistotne, jak liczba naszych włosów. Bóg mówi do nas także w naszych ciemnościach. W takich sytuacjach potrzeba nieustannego trwania wiernie przy Panu. To, co Chrystus nam mówi w ciemnościach, będzie dla innych siłą do życia, czyli chodzeniem w światłości. Nasza dusza jest w ręku Pana Boga. Człowiek nie może jej zabić, pozbawić radości, kiedy słucha Boga. Umiejmy przyjmować Jego troskę z wdzięcznością i współpracujmy z Jego łaską. Wyznając wiarę w Chrystusa, otwierając się na Ducha Świętego jesteśmy wyposażeni w miłość, siłę, odwagę i potrzebne łaski, by świadczyć życiem i słowami o Jezusie. Czerpiąc obficie naukę z Ewangelii sami stajemy się zwiastunami Dobrej Nowiny. Duchu Święty, działaj i mów przez nasze usta, pomagaj przez ręce, prowadź nas do bliźnich.