Niedziela 25 kwietnia 

 

„Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”

 

Jezusowi zależy na każdym człowieku. Ktoś może być z dala od Boga i Kościoła, ale Dobry Pasterz o nim pamięta. A jak jest z nami? Owce mają wystrzegać się wilka, ale nie innych owiec, choćby były im nieznane. Duch Boży przyprowadza nowe osoby do Kościoła, do wspólnot, ale często z powodu ludzi tam będących szybko odchodzą. Nie dostają wsparcia, nie rozumieją co się dzieje… Słuchajmy Pasterza, aby owczarnia była piękna. Módlmy się też za księży, którzy jako pasterze, tu na Ziemi, potrafili podołać zadaniom, które dostają, gdy przyjmują rolę kapłana. Niech nie będą najemnikami. Prośmy Boga za nimi!