„..kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”


Sam Bóg jest źródłem wszelkiej prawdy. Jego słowo i prawo są prawdą. My jako uczniowie Chrystusa powinniśmy być gotowi „żyć w prawdzie”, a to oznacza życie na wzór Pana, trwając w Jego prawdzie. Jeżeli mówimy, że mamy z Nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą (1 J 1, 6). Ktokolwiek podejmuje decyzje w imię prawdy, zawsze postępuje słusznie, bez względu na to, czy zostanie za nią ukarany czy nagrodzony. Wierność prawdzie czyni człowieka wewnętrznie wolnym od wszelkiej doczesnej władzy, bo prawda jest ponad władzą.