„Wszystko, co należy do Ojca jest moje”.

Jesteśmy zaproszeni przez Boga do wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego, do szukania Bożej obecności w naszej codzienności. Ilekroć czynimy na sobie znak Krzyża Świętego, wyznajemy tajemnicę wiary chrześcijańskiej – Bóg jest jeden w trzech Osobach. Trójca Przenajświętsza, daje nam przykład jedności, a także jest dla nas źródłem mocy do jej urzeczywistniania. Duchu Święty, pociągnij nas wszystkich do miłości, która łączy z Ojcem i Synem. Boże, prosimy Cię, daj nam pokorne serce i zdolne do wypełniania woli Bożej.