Niedziela 27 kwietnia

„Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.”

 

Zmartwychwstały Jezus nosi w swoim ciele pamiątką swej zbawczej ofiary. Są one niekwestionowanym dowodem bezwarunkowej miłości Boga do człowieka, w tym iż On sam ofiarował się za grzeszników – dla naszego usprawiedliwienia i zbawienia. I dziś jest bardzo aktualne zaproszenie Jezusa, abyśmy przystąpili do Niego i schowali w Jego ranach nasze rany. Jezus zaprasza nas do siebie, byśmy przyłożyli nasze zalęknione serca do Jego serca, które przeżyło tak wiele, a które jest otwarte dla naszej nędzy. W końcu zanieśmy Jezusowi nasz grzech, największą biedę, z której On może nas tylko uwolnić i dać nowe życie! Przedziwna jest ta wymiana z Jezusem. My dajemy siebie, takich maluczkich i marnych, a On daje nam siebie, daje nam Ducha Świętego, słodką miłość Ojca i Syna, abyśmy włączeni w ten obieg miłości, mogli rozlewać miłość Bożą dokoła nas! Wspaniałe świadectwo takiego rozlania – przekazania miłości Bożej zostawił nam, dziś kanonizowany, Święty Jan Paweł II. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego!