Niedziela 27 listopada

„Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”.

 

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy szczególny czas oczekiwania. Ewangelia zaprasza do nieustannego czuwania, abyśmy nie zostali ograbieni z największego skarbu, jakim jest Jezus. Dlatego warto zobaczyć, jak wygląda nasza codzienność. Adwent właśnie temu, służy, by nie przegapić przyjścia Pana i aby szybko otworzyć Mu drzwi. Nasze oczekiwanie może przybrać różne formy: przystępowania do Sakramentu Pokuty, czynnego uczestnictwa we Mszy Świętej, Adoracji Najświętszego Sakramentu, częstszego czytania i rozważania Słowa Bożego, modlitw w różnych formach, dobrych uczynków, ofiarowania trudu, cierpienia, bólu Bogu, przepraszając za grzechy swoje i innych, prosząc o potrzebne łaski i wypełnienie woli Bożej. Wszystkie te formy sprawiają, że poprzez czuwanie, trwanie w bliskości Bożej obecności, poznajemy i pogłębiamy relację z Bogiem. Uczeń Jezusa staje przed Nim nie z lękiem, ale z radością, dziękczynieniem i uwielbieniem. Czuwanie, to trwanie w nieustannym doświadczeniu Bożej Miłości i zaufaniu. Prośmy dla nas o czujność w codzienności na drobne znaki Bożej obecności. Jezu, prowadź nas!