Niedziela 27 października

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony”.

 

Duch pokory jest dla nas kluczem do prawdziwej modlitwy. To co łączy faryzeusza i celnika to pragnienie modlitwy, rozmowy z Nim. W modlitwie chodzi o przemianę naszego serca, abyśmy potrafili otworzyć się na Boże działanie w nas. Módlmy się z wiarą i ufnością, aby modlitwa była zawsze spotkaniem serc: serca Boga i serca człowieka. Jezu, spraw abyśmy widzieli w każdym człowieku Ciebie.