Niedziela 27 sierpnia

 

„A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.

 

A wy za kogo Mnie uważacie? To pytanie jest umieszczone w centrum Ewangelii i jest kluczowym pytaniem. Wyznanie św. Piotra zostało wypowiedziane pod natchnieniem Ducha Świętego. Wiara prowadząca do autentycznego poznania Jezusa pozostaje darem Boga. To ona umożliwia spojrzenie na świat jako rzeczywistość, w której działa Bóg i którą Pan podtrzymuje w istnieniu. W świetle wiary, Bóg daje nam drogowskazy jak żyć. Potrafimy rozpoznawać swoje zadania, powołania. Wiara gwarantuje też ich wykonanie. Święty Piotr był otwarty i autentyczny. Jezus zachęca nas do szczerości. Dziś Jezus pyta i nas ”Za Kogo Mnie uważacie? Na to pytanie każdy z nas codziennie powinien sobie sam odpowiedzieć. Zastanówmy się też w jaki sposób Jezus zaprasza nas do jeszcze głębszej relacji z Nim? Jezu pragniemy poznawać Ciebie coraz bardziej, Ty nadajesz sens życia i dajesz to co najlepsze. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Bądź uwielbiony!