„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”. 


Jezus daje nam konkretne wskazówki. Znakiem rozpoznawczym jest miłość na wzór Jezusa czyli nie tylko do naszych najbliższych, ale w szczególności do naszych wrogów. Z pewnością to jest trudne, ale to jedyna szansa, by inni rozpoznali ucznia Jezusa. Panie, w obliczu przeciwności i problemów w relacjach do bliźnich pytam, co mam czynić? Ty proszę, naucz nas prawdziwej miłości, dawania samego siebie. Chcemy, stać się Twoim obrazem na tym świecie.