Niedziela 29 listopada

 

„Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.”

 

W chrzcie świętym każdy z nas otrzymał bilet do nieba. Bóg obdarował nas swoim życiem, byśmy ku Niemu zwracali swoje serca, umysły, plany i nadzieje. W każde ludzkie serce Bóg wlał pragnienie pełni szczęścia i radości, które tylko w Bogu znajduje swoje spełnienie, jako w swoim Autorze. Dziś, na początku nowego Adwentu, słowo z Ewangelii daje nam niezawodną zapowiedź, że Pan przyjdzie po nas na końcu czasów i zabierze nas do domu Ojca. Do tego domu, którego najbardziej pragniemy w sercu, a o którym często zapominamy, że Jezus już przygotował nam wspaniałe miejsce u Boga. Ta perspektywa życia z Bogiem w wieczności w nowym świetle przedstawia nam Paruzję, jako powrót Jezusa, który nad wszystkim panuje, również i w Twoim życiu. On teraz panuje, jeśli w sercu swoim ufasz Mu do końca, jeśli codziennie zawierzasz Królowi swoje życie. Już dziś możesz ćwiczyć się w nabieraniu ducha oraz podnoszeniu głowy, kiedy wznosisz w swojej bezradności ręce do góry, by Pan zakrólował w Twoim życiu! Pan rzeczywiście przychodzi! Adwent służy właśnie temu, by nie przegapić przyjścia Pana, by szybko otworzyć Mu drzwi.