Niedziela 29 Styczeń

<< błogosławieni którzy…..>>

W centrum dzisiejszej i każdej liturgii znajduje się zawsze spotkanie z Chrystusem, tym który schodzi do człowieka, by go odnaleźć ,w biedzie, słabości i grzechu. Jezus w konkretnej dzisiejszej ewangelii wstąpił na gorę, aby nauczać . Przyłączyło do Niego wielu ,także i uczniowie. Kolejny raz Pan Jezus pokazuje nam jaki powinien być chrześcijanin żyjący według ewangelii..Jest to też zaproszenie dla nas do pójścia za Nim . Pan zniżył się też do nas gdy potrzebowaliśmy Jego pomocy w naszych utrapieniach , zniewoleniach,pokrzywdzonych, głodnych. Jest on Bogiem uniżonym i pokornym i dlatego jest możliwe spotkanie z Nim na drodze pokory i służby aby Go naśladować i otwierać przed Nim nasze serca. Ukazuje nam do kogo powinno należeć królestwo Boże ukazując nam tych co teraz są ubodzy,głodni ,płaczący,prześladowani, , to oni powinni być szczęśliwi, bo dla nich Bóg przygotował i obiecał pocieszenie, miłosierdzie i nagrodę wieczną . Pan uczy nas , że powinniśmy błogosławić każdego , bo wtedy jest to też nasze błogosławieństwo .Każdy komu jest dobrze odpłaca tym samym . Zwykły uśmiech to tak wiele , potrafi on rozjaśnić chmury ,przegonić deszcz i szarzyznę naszego życia . Jezus mówi ,że błogosławieństwo , którym obdarzamy innych to droga do zbawienia . Każde błogosławieństwo nawet wykonane w trudzie i mozole daje gwarancję zdobycia doskonałości ,mądrości i zbliżenia się do wieczności . Dlatego 8 błogosławieństw to znaki, które należy odkrywać każdego dnia i kierować się nimi . Milczenie to największe błogosławieństwo.