„Prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.” 

Jak mówi Pismo Święte i nauczanie Kościoła prorokiem jest ten, kto dokładnie poznał wolę Bożą oraz plany i zamiary Boga. Był zazwyczaj posłany, aby objawiać Boże zamysły, naruszać grzeszny spokój, przestrzegać przed konsekwencjami nieodpowiedzialnego życia, napominać przed złem i wzywać do nawrócenia. Tacy ludzie byli i nadal są niewygodni dla świata, dla otoczenia i często spotykają się z odrzuceniem. Wszystkich tych ludzi posyła Bóg i jeśli mamy obok kogoś obdarzonego charyzmatem prorockim, dbajmy o to, byśmy nigdy go nie odrzucili. Jeśli natomiast dostrzeżemy ten trudny dar w sobie, nie dajmy się nigdy opanować zniechęceniu, gdy trzeba będzie iść pod wiatr.