Niedziela 30 grudnia

„Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.”


Jezus pytając Maryję i Józefa o to czemu Go szukali i czy nie wiedzieli gdzie powinien być, doskonale rozumie ludzką naturę swoich rodziców. Poprzez to pytanie przypomina Im, że jest Tym, który przyszedł na ziemię, by wypełnić wolę Boga, ale jednocześnie w pełni jest Ich „ziemskim” synem. „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.” Słowa te pokazują nam, że Jezus jest Bogiem wszechmogącym, ale jednocześnie Bogiem bliskim, kochającym, który jest przy nas. Słowa te również uczą nas, że misją każdego chrześcijanina jest nie tylko pogłębianie życia duchowego poprzez modlitwę, ale co wbrew pozorom trudniejsze – poprzez budowanie relacji, służbę innym, czasem rezygnację z siebie na rzecz drugiej osoby. Panie, który z miłości do nas stałeś się Sługą, daj nam łaskę miłości względem innych i ucz nas, jak łamać swoją pychę i egoizm dla dobra drugiego człowieka. Bądź uwielbiony Boże, który jesteś Miłością!