Niedziela 31 Grudzień

<<Dziecię rosło napełniając się mądrością >>

Dziś święto Świętej Rodziny. Taką właśnie rodzinę stworzyli Jezus, Maryja i Józef. W ich rodzinie możemy zobaczyć trzy rzeczy tak ważne dla nas . Po pierwsze realia ich życia napełnione doświadczeniem cierpienia , biedą i prześladowaniami, po drugie wypowiedziana przez nich wierność wobec Boga , po trzecie miłość wobec Jezusa, którego Bóg im powierzył. I tub widzimy też Symeona , który jak Anna wszystko zawierzył Bogu i wyczekiwał na Mesjasza. Otwarte ramiona Symeona, uścisk Jezusa dziecinę i przytulenie Go do serca, to największe Tabernakulum po tym jakim była Maryja, w którym Jezus chciał przebywać. Jak nie wiele trzeba żeby coś ofiarować drugiemu . Może to być zwykły uśmiech , który nic nie kosztuje , dobre słowo , przytulenie . Ofiarując swój czas i siebie dajemy wszystko co mamy . Jezus przemienia nas swoim słowem , swoją nauką ,przykładem swego życia , woła do nawrócenia. A my dając swoją wiarę przemieniamy rzeczywistość. Naśladując Jezusa robimy to raz lepiej raz gorzej, ale chcemy to robić Szczęście to nie jest nic stałego , to taki skurcz serca , który przepełnia nas radością . Znika równie szybko jak się pojawia i nie ma go dopóki nie nadejdzie znowu, by człowiek uznał życie za najważniejszy dar od Boga. Dziś wzywa nas Bóg do budowania rodzin. Najważniejsza to ta z Jezusem.