„On ma powstać z martwych” 

Od tamtego najważniejszego poranka w historii każdy następny niesie ze sobą nadzieję. Daje nam otuchę, nowe możliwości. Wszystko dzięki Chrystusowi, który pokonał w sobie to, co niosła ze sobą noc: ciemność, beznadzieję, zwątpienie, śmierć, pustkę, rozpacz. To, co dawne minęło, odtąd wszystko stało się nowe! Alleluja!