Niedziela 4 grudnia

 

”Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi.”

 

Po raz kolejny Ewangelia wzywa nas do spojrzenia w swoje serca… Często ktoś, kto na zewnątrz, zupełnie nie wyglada na kogoś, kto jest dobry, mądry, ktoś kogo byśmy lekceważyli, może okazać się kimś wartościowym. Mówienie o sobie „jestem wierzący”, może być pustym stwierdzeniem… Zbadaj motywacje swoich czynów, zapytaj siebie, dlaczego mówisz i robisz tak, a nie inaczej? Szczerze wybierz Boga, uznaj Go Panem.