Niedziela 4 maja
„Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”

 

Mimo, że Jezus jest blisko uczniów, oni zupełnie Go nie zauważają. Jezus pozwala poznać moc Swego słowa i sprawia, że „przy łamaniu chleba” otwierają się im oczy. Bóg przemawia do naszych serc. Wiedza wsparta Bożą łaską i modlitwą pozwala widzieć Prawdę. Jezu, spraw, abyśmy we wszystkim umieli widzieć Ciebie. Dodaj nam odwagi, abyśmy głosili życiem, że Jesteś miłością, której doświadczamy.