Niedziela 5 grudnia 

„Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego (…). I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”. 

Grzech powoduje w naszym życiu oddalenie się od Boga, zamknięcie na łaski i błogosławieństwa, którymi Pan pragnie nas obdarzać, a to  prowadzi do pustyni duchowej. Jezus udziela nam wskazówek, jak odnaleźć drogę z tej pustyni, jak powrócić do pełni życia. Czym może być dla nas teraz wyprostowanie życiowych ścieżek dla Boga, przygotowanie Mu drogi? Z pewnością jest to sakrament spowiedzi świętej. Pozwala nam uporządkować nasze serca, aby nic nie stało na przeszkodzie przychodzącemu Panu. Choć jest silniejszy niż nasz grzech, dał nam wolną wolę, zgodnie z którą możemy sami wybrać, czy odrzucimy przywiązanie do zła na rzecz relacji z Bogiem. Daje nam również obietnicę, że kiedy wybierzemy Boga, ujrzymy zbawienie. Boże błogosław nam, byśmy potrafili dokonywać dobrych wyborów, a zawsze stając w obliczu pokusy, mocą Twojej miłości – odrzucać zło.