Niedziela 5 sierpnia


„Odpowiedział im Jezus: „Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”.


W sercu każdego z nas jest miejsce, które może wypełnić tylko Bóg. Relacja człowieka z Wszechmogącym jest niezastąpiona. Często w codziennym pędzie próbujemy to miejsce, tą tęsknotę wypełnić, odwiedzając nowe miejsca, kupując drogie ubrania, szukając aprobaty u innych ludzi. Jednak to wszystko na dłuższą metę nie wystarczy. Karmienie się dobrami doczesnymi nie przynosi pełnego ukojenia, dlatego powinniśmy dbać o relację ze Stwórcą – Tym, który najlepiej zna nasze pragnienia i potrzeby i jedynie On może wypełnić nas głębokim pokojem, niezależnym od tego, w jakiej znajdujemy się sytuacji. Jezu Chryste, Synu Boga, oświecaj nas, abyśmy potrafili podążać za Tobą i w Tobie szukać ukojenia. W Twojej nieskończonej miłości bądź uwielbiony Panie!