Niedziela 5 styczeń

„Wszystko przez Nie się stało”

 

Bóg i Jego Słowo stanowią jedność. Ojciec i Syn są jednym. W swoim Słowie Bóg złożył Życie, które rozjaśniło mroki ciemności. Chrystus zaprasza nas do głębszego poznania siebie, a zarazem do głębszej więzi ze sobą. Obcowanie ze Słowem Bożym odradza życie, wnosi światło do dusz, radość, pokój, daje też siłę. Jest to czas spotkania z samym Bogiem. Przyjmujmy Słowo, by żyło w nas. Boże, króluj w naszych sercach i prowadź drogą miłości, zgody, zrozumienia i przebaczenia.