Niedziela 6 października

„Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna.”

 

W trwającym Roku Wiary mamy łaskę doświadczania wiary we wspólnocie Kościoła. Nasza odpowiedź na przyjęcie Dobrej Nowiny oraz całej tradycji nauczania Kościoła nie jest odizolowana od relacji z innymi ludźmi, którzy wierzą. Przykład życia osoby wierzącej jest dla każdego okazją do dziękczynienia Bogu za tę osobę, ale również jest darem dla nas, którzy potrzebujemy świadków żywej relacji ze Zbawicielem. Możemy wspierać się nawzajem w drodze wiary, a więc w procesie kroczenia za Jezusem w naszej codzienności i zaufania Mu w każdej sytuacji. Prośba Apostołów o wiarę nadal wznosi się z naszych serc. Jezus spełnia tę prośbę w sposób o wiele większy niż możemy się spodziewać. On od pierwszej Pięćdziesiątnicy wylewa na swoich uczniów swojego Ducha Świętego, który jest największym Jego darem. To obecność w nas Ducha Świętego pozwala na dokonywanie skoku wiary, a więc zupełnego pozwolenia na zrealizowanie w nas Bożego zamysłu. Dziękujemy Ci, Jezu, za dar wiary w chrzcie świętym, w przykładzie wiary najbliższych i w naszym świadectwie wobec innych. Bądź uwielbiony!