Niedziela 6 września

 

„Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie.”

 

Bóg jest jeden w trzech Osobach. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty są tak ściśle ze Sobą związani, że tworzą JEDNOŚĆ. My, na wzór samego Boga, powinniśmy razem trwać w drodze do Nieba. Sam nic nie zdziałasz. Potrzebne jest wsparcie bliźnich, a czasami upomnienie. Nie zamykaj się na drugiego człowieka, bo w nim jest ukryty Chrystus. Kochajmy się wzajemnie…