Niedziela 9 lutego

„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.”

 

Chrystus zamieszkał w każdym z nas w sakramencie chrztu. Dostaliśmy nowe życie oraz zewnętrzne znaki – białą szatę oraz światło – wyrażające uświęcenie człowieka. To światło mamy w sobie. To światło jest darem od Boga oraz zadaniem, by świecić i nie tracić światła przez grzech. Ten rodzaj światła jest inny od świecidełek na świecie, których żywotność ograniczona jest doczesną korzyścią i świeceniem dla siebie. Chrystus daje nam światło na życie wieczne, które umacnia się dzięki wierze, która czerpie swe źródło w spotkaniu z Bogiem w Słowie Bożym i sakramentach.