NIESZPORY W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚW.

(Kościół pw. Ducha św., 11.06.2011)


Wzorem lat ubiegłych, 11. czerwca br. w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kościele pw.Ducha Świętego w Siedlcach odbędą się Nieszpory z udziałem członków wszystkich stowarzyszeń, ruchów i bractw działających na terenie naszej diecezji. Nieszporom będzie przewodniczył J.E. Ks. Biskup Zbigniew Kiernikowski. Modlitwa rozpocznie się o godz. 19.00. Modlitwę poprzedzi prezentacja przybyłych ruchów i stowarzyszeń wobec Biskupa Diecezji o godz. 18.30. AGE zostało tym razem szczególnie wyróżnione. Otóż…

Z inicjatywy Wydziału Duszpasterskiego naszej Kurii przypadł nam zaszczyt prezentacji trzech świadectw działania łaski Bożej w życiu chrześcijanina. Świadectwa te zostana wygłoszone podczas Nieszporów. Tym wieksza jest racja, dla której członkowie Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej winni wziąć czynny udział w tej uroczystości. Poza tym, podobnie jak inne wspólnoty, tak i my, wyznaczymy swoich przedstawicieli do krótkiego zaprezentowania charyzmatu grupy i działalności. Po Nieszporach planowana jest agapa.