14-go marca br. o godz. 19.00 rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne naszej Wspólnoty. Zgromadziliśmy się w podziemiach kościoła św. Józefa w Siedlcach, by wielbić Pana i wysłuchać katechezy, którą wygłosił ks. Tomasz. Rozpoczęliśmy tym razem od świadectwa, którym podzieliła się Maria. Po miłym powitaniu przez liderkę, przy zapalonej świecy i przygaszonym świetle oddaliśmy ,,ster” poprowadzenia modlitwy Pawłowi i Przemkowi. Jak przebiegała nasza czwartkowa modlitwa?

Najpierw zaprosiliśmy Ducha Świętego wypowiadanymi wezwaniami i śpiewem, pod przewodnictwem Emilki. Prowadzący modlitwę bracia wrócili do czasu, gdy Pan dał nam Nowe Życie i do refleksji… czy uczynił wielkie rzeczy w twoim życiu? Jak jest teraz?

Następnie z naszych serc popłynęła modlitwa uwielbienia, szczególnie za 11 lat pontyfikatu papieża Franciszka. Wspólnie zastanawialiśmy się, do czego zachęca nas papież? Na pewno do słuchania Słowa Bożego. Dlatego w ciszy, przez 10 minut, słuchaliśmy, co mówi do nas Pan, by potem w oparciu o fragment jednaj z encyklik Papieża dziękować za to słowo.

W dalszej części spotkania konferencję wygłosił nasz duduchowy Opiekun. Jej tytuł brzmiał: „Maria Magdalena – pierwsza w grzechu, pierwsza w nawróceniu, pierwsza w ewangelizacji”. Usłyszeliśmy, że ta kobieta, jak grzeszyła to na maksa. Gdy się nawróciła to po to, aby chodzić za Jezusem, a gdy Go straciła, nie poddała się, tylko uparcie Go szukała. Stała się pierwszym świadkiem Zmartwychwstania i pierwszą ewangelizatorką, gdyż jako pierwsza podzieliła się Dobrą Nowiną z innymi.

Kapłańskie błogosławieństwo, bieżące ogłoszenia, wspólna modlitwa i wyśpiewany Apel Jasnogórski – tak zakończyło się nasze spotkanie. Niech powrót do pierwszego prawdziwego spotkania Zmartwychwstałego Jezusa i rozpoczęcie Nowego Życia ożywi nas na nowo do ewangelizacji. Niech nie zabraknie nam sił, by tak jak Maria Magdalena szukać Jezusa i nieść innym Dobrą Nowinę.

Opracowała: Jolanta Wołosiak