Każdy czwartek jest dniem formacji duchowej sióstr i braci ze Wspólnoty Jednego Ducha. W dniu 20.04. br. rozpoczęliśmy jak zawsze o godz.19-ej od rytuału zapalenia świecy, która przypomina nam o tym, że JEZUS ŻYJE W NASZYCH SERCACH.
Dokonał tego ksiądz Tomasz, który przewodniczył też modlitwie uwielbienia i dziękczynienia. Kapłan nawiązywał do tego, co jest naszym grobem, z czym sobie nie radzimy. Usłyszeliśmy też zaproszenie Jezusa; ,,Każdy spragniony i słaby dziś, niech przyjdzie do źródła…” i wyśpiewaliśmy: ,,Panie Jezu przyjdź, Duchu Święty przyjdź…”
Modliliśmy się też wspólnie psalmem 23, z głębokim przekonaniem, że Pan jest zawsze z nami, nawet wtedy, gdy idziemy ciemną doliną”.
Następnie rozpoczęło się dzielenie w małych grupach. Opowiadaliśmy o sytuacji, w której doświadczyliśmy prześladowań z powodu Jezusa Chrystusa. Jakie uczucia pojawiały się wówczas w naszej głowie?
Jak odnosimy się do osób, które  dokuczają nam z powodu wiary? Czy próbujemy ich nawrócić, a może ich unikamy? Czy modlimy się za te osoby?
W dalszej części spotkania ks. Tomasz przybliżył nam, czym jest ,,ODPUST”. To właśnie w drugą Niedzielę Wielkanocną możemy najłatwiej jego dostąpić, bo jest to Niedziela Miłosierdzia.
W perykopie Ewangelii wg św. Jana 20, 19-31 Jezus dwukrotnie przychodzi do uczniów i czyni ich apostołami Swego Miłosierdzia: „Przyjmijcie Ducha Świętego. Tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Gdy Apostoł Tomasz, który nie był przy pierwszym spotkaniu ze Zmartwychwstałym, a obecny jest przy drugim przyjściu Jezusa słyszy zachętę, by włożył palec i rękę do Jego boku widać wyraźnie, że Zbawiciel okazuje ogromną miłość zapraszając grzesznika do wejścia w czystą ranę serca Mesjasza. Bóg robi wszystko, aby człowiek przyjął dar odkupienia.
Mamy bardzo dużo okazji, aby otrzymać dar odpustu np. przez nawiedzenie katedry, pójście do sanktuarium, trzydniowy udział w rekolekcjach parafialnych, misjach. Wystarczy wypełnić określone warunki, aby odpust uzyskać.
Na zakończenie prosiliśmy Maryję, aby wspierała nas w kroczeniu za Jezusem, który jest wielką Miłością. Nie marnujmy daru Kościoła jakim jest ODPUST, szczególnie ten, który możemy otrzymać w Niedzielę Miłosierdzia i ofiarować za siebie. Oby Boże błogosławieństwo, które otrzymaliśmy przez kapłańskie dłonie numacniało nas w naszej codzienności.