OSIEM POWODÓW ABY…

Na jednym z lutowych spotkań formacyjnych (14.02.2013) obejrzeliśmy film pt. „Osiem powodów, by nie dzielić się wiarą”. Następnie metodą warsztatową, pracując w małych grupach opracowaliśmy 8 kontrargumentów. Oto owoc naszej refleksji…

8. Mogę za to oberwać 7. Gadam bez sensu 6.Wyśmieją mnie 5. Nie wiem, jak zacząć 4. Będę złym świadkiem 3. Powiem coś niewłaściwego 2. Wyjdę na religijnego głupka 1. Za mało wiem
Ostrożność Zawierzenie natchnieniom Ducha Świętego Odwaga przyjęcia wyśmiania Wyjść od sytuacji egzystencjalnej (przedstawienie się, komplement, hobby) Jeśli Bóg chce to zadziała nawet przez moją słabość Unikać tematów, o których nie ma się dostatecznej wiedzy Gotowość bycia odrzuconym, osądzonym Świadomość, że nie wie się wszystkiego i umiejętność przyznania się do tego
Odpowiednia pora dnia Modlitwa o mądrość Świadomość, że śmiech nie oznacza nie działania Słowa Bożego Zacząć od świadectwa Zła przeszłość świadectwem przemiany Roztropność i wcześniejsza refleksja nad wypowiadanymi słowami Zaprezentować swoją osobę jako kogoś, kto ma podobne zainteresowania, świat uczuć, problemy Pragnienie ciągłej formacji chrześcijańskiej
Bezpieczne miejsce Nie my nadajemy sens naszym słowom Zachowanie dystansu do siebie i do innych Modlitwa do Ducha Świętego Przyznanie się do grzechu Zaufanie Duchowi Świętemu w prowadzeniu rozmowy Pamiętać, że naszym sędzią jest Jezus i on nadaje nam prawdziwą wartość Poważne traktowanie pytań poprzez szukanie odpowiedzi na nie, nawet jeśli naszego rozmówcy mielibyśmy nigdy już nie spotkać
Chodzimy parami Formacja pomaga mówić z sensem Unikać niepotrzebnych powodów bycia wyśmianym (strój, sposób mówienia, gesty, miejsce) Uśmiechnąć się „Ponieważ jestem grzeszny, dlatego jestem w Kościele” „Coś niewłaściwego” nie zadecyduje o potępieniu naszego rozmówcy Być autentycznym, nie grając kogoś innego Do wygłoszenia świadectwa nie potrzeba szczególnej wiedzy teologicznej
Modlitwa o dar odwagi Warto spróbować nawet dla jednej osoby Umieć się śmiać z innymi Pomóc komuś Jezus nigdy nie posyłał idealnych apostołów Umiejętność przyznania się do błędu Używać zrozumiałego języka, a nie egzaltowanej mowy Pragnienie ciągłego poznawania Jezusa, jako najważniejszej osoby w moim życiu
Gotowość przyjęcia agresji Postawa pokory Przeczekanie pierwszej reakcji „Nie wiem dlaczego, ale muszę Ci powiedzieć coś bardzo ważnego” Mimo mojej grzeszności doświadczam akceptacji miłosiernego Boga Po błędzie spróbować wyjaśnić sens wypowiedzianych słów Być otwartym na opinie innych Można odesłać zainteresowaną osobę do kogoś mądrzejszego
Poczucie Bożej opieki Wcześniejsze przygotowanie świadectwa Często początkiem jest bycie zaczepionym przez kogoś Nawrócenie jest procesem, dlatego mówimy o tym czym sami w pełni jeszcze nie żyjemy Umiejętność śmiania się z siebie oraz z innymi Medytowanie Słowa Bożego
Postawa pokojowa To Bóg dotyka we właściwym czasie Korzystanie z doświadczenia innych Nasza grzeszność pozwala nam zrozumieć grzeszność innych Jeśli to możliwe zadbać o dobre pierwsze wrażenie na swój temat Nie sama wiedza, ale także przykład życia
Język miłości Grzeszność pomaga trwać w pokorze wobec innych
Gesty przyjaźni Słowo Boże świadczy o mocy grzeszników